Adatvédelmi nyilatkozat letöltése


ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
hatályos: 2017-03-01-től


Sok szeretettel üdvözöljük Webáruházunkban!
Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! 

1.            Bevezetés

A  LelliLu Baby Decor  (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

2.            Alapelvek

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a Webáruházban kezelt személyes adatait.

Név: Lelli Lu Baby Decor
Székhely: 9023 Győr Kodály Zoltán út 1.
Adószám: 60536176-1-28
Az adatkezelő elérhetősége: info@lellilubaby.hu

3.            Személyes adatok, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, felhasználónév,cégnév, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási cím,regisztráció dátuma és időpontja, rendelés dátuma és időpontja, rendelés adatai

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
Molly Universe Kft (székhely:2461 Tárnok, Egyenlőség utca 41. cj.: 13-09-190571) WWA futár kereskedelmi és szállítmányozási munkatársai.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 14 napon belül törlésre kerülnek.

A Vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél
– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– személyes adatainak helyesbítését,
– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A Felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a Webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldéspillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az Adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányulókérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználókérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti,továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Név:  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1)391-1400
URL: http://naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható:

Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)


A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság)megküldött, a(z)

"LelliLuBaby Decor  9023, Győr Kodály Zoltán út 1. webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése – https://lellilubaby.hu - A webáruház funkcióinak működtetése."

természetvédelmi nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelem érkezett.

Kérelmével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az adatkezelőnek csak abban az esetben kell bejelentkezni az adatvédelmi nyilvántartásba, ha nem esik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben (továbbiakban: Info tv.) meghatározott kivételek hatálya alá.

Tájékoztatjuk,hogy webáruház üzemeltetése kapcsán nem kell kérelmezni az adatvédelmi nyilvántartásba vételt, ha az adatkezelés pusztán a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg – például számlázás, kézbesítés, szállítás. Amennyiben a személyes adatokat az eredeti céltól eltérő célra (pl. direkt marketing, hírlevél küldés) is felhasználják,vagy az adatokat harmadik személy (nem adatfeldolgozó, hanem önálló adatkezelő)részére továbbítják, új kérelem benyújtásával kérelmezni kell az adatkezelés nyilvántartásba vételét.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Info tv. 65. § (3) bekezdése, valamint a fentiekben meghatározott nyilvántartásba vételi kérelem adatai alapján a Hatóság nem vezet nyilvántartást a(z) Ludman Ákos által benyújtott kérelemben szereplő adatkezelésről.

IN D O K O L Á S

A Kérelmező az adatvédelmi nyilvántartásba történőbejelentkezést nyújtott be a Hatósághoz. A Kérelmező által benyújtott adatlap feldolgozását követően megállapításra került, hogy az Info tv. 65. § (3)bekezdése szerint: „(3) Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az ada tkezelésről, amely a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban,óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek,közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik; b) a bevett egyház belső szabálya szerint történik; c) az egészségügyi ellátásban kezelt személy betegségével, egészségi állapotával kapcsolatos személyes adatokra vonatkozik gyógykezelés vagy az egészség megőrzése,társadalombiztosítási igény érvényesítése céljából; d) az érintett anyagi és egyéb szociális támogatása céljából nyilvántartott személyes adatokra vonatkozik; e) a hatósági, az ügyészségi és a bírósági eljárás által érintett személyeknek az eljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adataira, vagy a büntetés-végrehajtás során a büntetés-végrehajtással összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozik; f) a hivatalos statisztika célját szolgálószemélyes adatokat tartalmaz, feltéve hogy - törvényben meghatározottak szerint- az adatok érintettel való kapcsolatának megállapítását véglegesen lehetetlenné teszik; g) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató olyan adatait tartalmazza,amelyek kizárólag saját tájékoztatási tevékenységét szolgálják; h) a tudományos kutatás céljait szolgálja, ha az adatokat nem hozzák nyilvánosságra, i) a levéltári őrizetbe vett iratokkal összefüggésben valósul meg.” Fentiekre tekintettel a kérelmében megjelölt adatkezelési céllal történő adatkezelésről,a kérelem és a rendelkezése álló adatok alapján, a Hatóság nem vezet nyilvántartást. A kérelmében rendelkezésre bocsátott információk alapján, kizárólag az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentés eljárás rendjével kapcsolatban jártunk el, az adatkezelés jogszerűségét nem vizsgáltuk. Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az adatvédelmi nyilvántartásba vételi eljárás során a Hatóság az adatkezelés jogszerűségét nem tanúsítja, az adatkezelés jogszerűségének biztosítása mindenkor az adatkezelő kötelezettsége és felelőssége.

Budapest,2017.02.16.

4.          Cookie kezelés

A cookie, vagyis süti egy olyan fájl, (egy adatsor,) amit a weboldal látogatójának számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő program. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.
A cookie-k elsődleges célja a felhasználói élmény növelése, vagyis a weboldal könnyebb használhatóságát, testreszabhatóságát és gyorsabb betöltését teszik lehetővé.

A cookie-k élettartama az Ön böngészőjének a beállításaitól függ, illetve lehetőség van kézi törlésre is a böngészők Eszközök/beállítások menüjében az Adatvédelem beállításainál.

 

Győr, 2017. március 1.

 

LelliLu Baby Decor

info@lellilubaby.hu